Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας.

2. Επικύρωση πινάκων επιτυχόντων από την επαναπροκήρυξη για το ΠΜΣ «ΑΣΤΕ», ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

3. Εκλογή για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμικές Εφαρμογές.» (ώρα 12.00 π.μ.)