Το μάθημα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ δεν θα γίνεται στην αίθουσα 515, αλλά στην αίθουσα του ΤΥΤΠ, στο ισόγειο της Πτέρυγας ΠΜ.

Η ώρα και η ημέρα παραμένει η ίδια: Δευτέρα 13-16.