Την Τρίτη,  20  Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Έγκριση Μητρώου Εσωτερικών- Εξωτερικών Μελών του Τμήματος
  2. Πρόταση ομοτιμοποίησης αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Ιωάννη Κρεστενίτη
  3. Ένταξη μέλους ΕΔΙΠ κ. Βασιλείου Τσιγγέλη σε Τομέα του Τμήματος.
  4. Ορισμός Εκπροσώπων του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
  5. Έγκριση εγγραφών Αλλοδαπών- Αλλογενών ( έτη 2019-2020 και 2020-2021)  και Ομογενών (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)
  6. Έγκριση Αναθέσεων Διδασκαλίας από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ σε άλλα Τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
  7. Ανακοινώσεις Αιτήσεις Προτάσεις
  8. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις- Προτάσεις ΠΜΣ
  9. Φοιτητικά Θέματα.