Αναφορικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 υπενθυμίζεται ότι το διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 1- έως 15/11/2020, σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμ. Φ1 /192329/Β3/13-12-2013 ( ΦΕΚ 3185/Β/2013).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά λόγω συνθηκών covid στο email της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικώς ή μέσω courier στη διεύθυνση:

Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

54124 Θεσσαλονίκη

Για το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργ. Απόφαση τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για τη συμμετοχής στις κατακτήριες εξετάσεις είναι:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου ( Για τη φόρμα της αίτησης βλ. link ( κατατάξεις /δοατάπ – αίτηση κατατάξεις)
  • Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών . Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ( Δ.Ο.Α. Τ.Α.Π. ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του Τίτλου Σπουδών

Για την Εξεταστέα Ύλη:

https://web.civil.auth.gr/news/announce/900-κατάταξη-πτυχιούχων-α-ε-ι-τ-ε-ι-στο-τμήμα-πολιτικών-μηχανικών-για-το-πανεπιστημιακό-έτος-2020-21.html

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω Υ. Α., οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το διάστημα από 1έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την εξέταση του πρώτου μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 354/20-10-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων: « Σε περίπτωση  που η περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύει το Τμήμα ή η Σχολή ΑΕΙ υπάγεται σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο  ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ1α /Γ.Π.οικ. 64450 ΚΥΑ  ( ΦΕΚ 4484/Β/2020) η διεξαγωγή  των κατατακτηρίων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα  υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα ( χαμηλό, μέτριο  ή υψηλό).

 

Συνεπώς για το ακριβές χρονικό διάστημα  διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.