Την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.30 μ.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Έγκριση εγγραφής των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων απόφοιτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021.
 2. Έγκριση εγγραφής των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021.
 3. Έγκριση εγγραφής των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2020 είτε με το παλαιό είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013.
 4. Έγκριση εγγραφής μέσω πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν την ηλεκτρονική εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Επιτροπή Κατατάξεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ορισμός βαθμολογητών και αναβαθμολογητών.
 6. Πρόταση Ομοτιμοποίησης αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλου.
 7. Πρόταση Ομοτιμοποίησης αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παπαϊωάννου.
 8. Αίτηση άδειας ιδιωτικού έργου επ ' αμοιβή μέλους ΕΔΙΠ ΤΟΜΕΔΕ Δ. Ναλμπάντη.
 9. Αντικατάσταση συμμετέχοντος μέλους στη Συνέλευση του Τμήματος για την αξιολόγηση μέλους ΕΔΙΠ, λόγω έγκρισης της άδειας άνευ αποδοχών μέλους ΕΔΙΠ Σ. Αργυρούδη.
 10. Ορισμός Τριμελών Επιτροπών ΠΜΣ ΠΠΒΒΑ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
 11. Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων ακαδημαϊκού έτος 2020-2021.
 12. Ανακοινώσεις- Αιτήσεις- Προτάσεις.
 13. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις ΠΜΣ.
 14. Φοιτητικά ζητήματα.