Την Tετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  • Πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ - Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Σεισμολογία και Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική», σύμφωνα με την αριθμ. 28840/3-7-2020 Προκήρυξη του Πρύτανη του ΑΠΘ ( ΦΕΚ 1119/Γ΄/17-7-2020).
  • Φοιτητικά