Στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνικής Περιβάλλοντος, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εκδρομή την

...

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στη διάλεξη του Dr. Paolo Negro, Research Officer at European

...

Την Δευτέρα, 18 Απριλίου και ώρα 10:30 θα συνεδριάσει  μέσω  τηλεδιάσκεψης e-presence  η Συνέλευση του

...

Με την ανακοίνωση αυτή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία της ορκωμοσίας του

...

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

...

Tο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ συνδιοργανώνουν την Πέμπτη 14 και την

...

Διαλέξεις: Ειρήνη Εφεσίου - Γεώργιος Σμύρης / Τετάρτη 13-04-2022, 19:00 / Για το Γεφύρι της

...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη

...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το

...

Την Τετάρτη, 13-04-2022  και ώρα 13.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Την Τρίτη, 12-04-2022  και ώρα 13.15 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Η επανεξέταση στα μαθήματα:

  1. ΤΥ0200 Υπόγεια Υδραυλική / Υδρολογία 
  2. ΤΥ0400 Μηχανική Ρευστών
  3. ΤΥ2200 Υδρεύσεις -
...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας (1)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής - δέκα (10)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση, κατόπιν επιλογής, μιας (1)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής- μίας (1)

...

Το Αριστοτέλειο Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και υποστήριξης Λήψεως Αποφάσεων (ΑΚΚΕ) του Α.Π.Θ.

...

Την Πέμπτη, 7 Απριλίου και ώρα 11:30 θα συνεδριάσει  μέσω  τηλεδιάσκεψης e-presence  η Συνέλευση του Τμήματος

...

Το κεντρικό γραφείο πρακτικής άσκησης Α.Π.Θ. προκηρύσσει μια θέση πρακτικής άσκησης για το Τμήμα

...

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας,

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακίας, για

...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το

...

Σχετικά με την «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

...

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ενημερώνει σχετικά με το

...

Με την παρούσα πρόσκληση σας καλούμε να παρακολουθήσετε τα δοκιμαστικά μαθήματα που θα γίνουν στο

...

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς την 9/15.2.2022 επιστολή του Σωματείου Άγιος

...

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία των μελών της ομάδας που θέλησαν μέσα από ένα

...

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

...

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), προκηρύσσειπρόγραμμα υποτροφιών συνολικά πεντακοσίων (500) θέσεων που απευθύνεται σε υποψήφιους

...

Την Παρασκευή,  18  Μαρτίου  2022 και ώρα 11.30 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος

...

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2021-22.pdf)  του Υπουργείου Παιδείας, η

...

Το πρόγραμμα εξετάσεων Διπλωματικών Εργασιών της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου

...

Η λήψη διπλώματος ή η τελετή ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαίου 2022.  Εάν οι

...

Tο Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας μαζί με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ

...

Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται:

  • Να υποβάλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, στη σελίδα
...

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας Erasmus Plus 2022-2023, την Πέμπτη 10

...

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος θα γίνει την

...

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις ΠΔ407/80 του

...

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς την 2074/24.2.22 επιστολή του Προέδρου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας (1)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- από τα έσοδα της

...

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει το πρόγραμμα σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ έχει αναρτηθεί ανακοίνωση-πρόσκληση συμμετοχής στον 3ο διαγωνισμό Idea Platform, ο οποίος

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ έχει αναρτηθεί η ανωτέρω σχετική προκήρυξη εκδήλωσης

...

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, για εκπόνηση

...

Το Πανεπιστήμιο Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) της Κίνας, με το οποίο το

...

Την Πέμπτη, 24  Φεβρουαρίου και ώρα 11.30  θα συνεδριάσει  μέσω  τηλεδιάσκεψης e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Η προγραμματισμένη πρόσθετη εξέταση λόγω Covid 19 στο μάθημα της Αριθμητικής Ανάλυσης για σήμερα Τρίτη 22

...

Το Πανεπιστήμιο της Siena και το δίκτυο των Ηνωμένων Εθνών SDSN Mediterranean διοργανώνουν Summer

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει αναρτηθεί ανακοίνωση

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Ελεύθερου Πανεπιστημίου

...

Παράταση προθεσμίας οριστικής υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής

...

Το πρόγραμμα των πρόσθετων εξετάσεων της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 για τους φοιτητές και τις

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του

...

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:30 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί Δελτίου Τύπου της ΜΚΟ Reporters d' Espoirs που

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του προγράμματος Eugene Ionescu της

...

 Στην Γενική Συνέλευση του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

...

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων διδακτόρων, που οι αίτησεις τους εγκρίθηκαν από τη

...

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του

...

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ σας προσκαλεί σε ομιλία με τίτλο «Ένα εκπαιδευτικό μενού και ένας γύρος

...

Το Γαλλικό Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης διοργανώνει την καθιερωμένη  Έκθεση για τις σπουδές στη

...

Την Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00  θα συνεδριάσει  μέσω  τηλεδιάσκεψης e-presence η

...

Το Technical University  Berlin διοργανώνει εαρινά  διαδικτυακά μαθήματα γερμανικής γλώσσας από 14.3.2022

...

Η Bentley διεξάγει διαγωνισμό για μαθητές και φοιτητές με τίτλο “Digital Twin Design Challenge -

...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο ...

Το Stockton University των ΗΠΑ, με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας,

...

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου

...

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το Justus Liebig University

...

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το The Education

...

Σύμφωνα με τα Πρακτικό  Συνεδρίασης και Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Κατατάξεων

...

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, 13:00-14:00 θα πραγματοποιηθούν σύντομες παρουσιάσεις και θα

...

Συνημμένα, σχετικά με το θέμα έγγραφα, προς ενημέρωση των μελών του Τμήματος σχετικά με την εκπροσώπων

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με πρόσκληση συμμετοχής σε

...

Την Τετάρτη, 12  Ιανουαρίου και ώρα 09.30 π.μ. θα συνεδριάσει με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω  έκτακτων

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (...

Τα μαθήματα με διδάσκουσα την Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Δήμητρα Αλεξίου δεν θα πραγματοποιηθούν την

...

Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο

...

Ανακοινώνεται η με αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021) με θέμα : «Καθορισμός

...

Κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ανακοινώνεται η συμμετοχή του Εργαστηρίου

...

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, ενώ η διανομή

...

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5747/τ.Β ́/10-12-2021) ο

...

Tο Πανεπιστήμιο της Κίνας Zhejiang University προσκαλεί φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, να συμμετέχουν στον διεθνή

...

ο Global Campus of Human Rights (GC) ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων για το European Master’s

...

Το Δίκτυο Ουτρέχτης, στο οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Young Researcher’s Grant,

...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση υποβολής

...

Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00πμ θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η

...

Την Tρίτη, 21 Δεκεμβρίου και ώρα 09.30 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος

...

Το Black Sea Universities Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος, προσκαλεί  νέους ερευνητές να συμμετέχουν στο

...

Το πλούσιο ερευνητικό έργο των ανθρώπων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

...

Το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος προσκαλεί προπτυχιακούς και

...

Τo Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:

  1. την υπ’αριθμ. 4343/1964 δημόσια διαθήκη του Δημητρίου
...

Το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος προσκαλεί προπτυχιακούς και

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ, έχει αναρτηθεί νακοίνωση σχετικά με την κατηγορία

...

Οι φοιτητές/τριες του Θ΄ εξαμήνου και όσοι επί πτυχίω φοιτητές/τριες δεν έχουν δηλώσει τη διπλωματική τους εργασία, καλούνται να

...

Σας ενημερώνουμε ότι:

  • οι δικαιούχοι μετεγγραφής στα Τμήματα του ΑΠΘ, ακαδ. έτους 2021-2022,
...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (...

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας αναμόρφωσης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

...

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Α.Π.Θ. στα πλαίσια της

...

Σχετικά με τις μετεγγραφές - μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σας εφιστούμε την προσοχή στις

...

Σας διαβιβάζουμε την Φ.152/151921 /Α5/23-11-21 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την ενεργοποίηση των Επταμελών Επιτροπών για την έκδοση του Πιστοποιητικού

...

Tο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αποφάσισε οι εξετάσεις των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για το πανεπιστημιακό

...

Το Εργαστήριο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

...

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα ανοίξουν για δεύτερη και τελευταία φορά από τις

...

Tο Δίκτυο Πανεπιστημίων Black Sea Universities Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος, ανακοινώνει προκήρυξη για

...

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς την ΚΥΑ 136877/Ζ1/26.10.21 (ΦΕΚ 5021 Α/29.10.21), στην

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

...

Το Πανεπιστήμιο Justus Liebig Giessen (JLU) της Γερμανίας, με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί Συμφωνία

...

Καλούνται όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη

...

Με την ανακοίνωση αυτή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία της ορκωμοσίας του

...

Tο Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος προσκαλεί τους φοιτητές του ΑΠΘ να παρακολουθήσουν το

...

Την Παρασκευή 19  Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:30  θα συνεδριάσει η   Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Η παρούσα

...

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. στα πλαίσια της συμμετοχής του

...

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας  του ΑΠΘ με το Tianjin Foreign

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών

...

The Erasmus Mundus Joint Master Degree STRAINS is a 2-year master programme of excellence in

...

Σας ενημερώνουμε ότι το 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

...

Το δίκτυο Πανεπιστημίων Silk Road Universities Network (SUN), στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος,

...

Η Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα διοργανώνει διαδικτυακό μαραθώνιο δημόσιων διαλόγων "Global Town

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική περιγραφή της δράσης "σπουδά...ΖΩ!" της Περιφέρειας

...

Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Την Tρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η

...

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο ΣΕΠΒΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία

...

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΑΠΘ στο δίκτυο Πανεπιστημίων TETHYS, ανακοινώνεται προκήρυξη που

...

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τις δράσεις του για τη Γαλλοφωνία στη Θεσσαλονίκη κατά τον μήνα

...

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς την ΚΥΑ 136877/Ζ1/26.10.21 (ΦΕΚ 5021Α/29.10.21), στην

...

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς την ΚΥΑ 136877/Ζ1/26.10.21 (ΦΕΚ 5021Α/29.10.21), στην

...

Tο Group on Earth Observations (GEO) Secretariat της Ελβετίας ανακοινώνει πρόσκληση για συμμετοχή στο 14th

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση  κατόπιν επιλογής δύο (2)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση, κατόπιν επιλογής, δύο (2)

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

...

Η συνέλευση του Τμήματος με αριθμό 7 που ήταν προγραμματισμένη για τις 3/11/2021 αναβάλλεται λόγω

...

Την Tετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η

...

Ο διαγωνισμός πράσινης καινοτομίας  GreenTech Challenge, έχει στόχο την ανάδειξη νέων καινοτόμων ιδεών από φοιτητές, ερευνητές

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Πρωτοβουλίας

...

Το Πανεπιστήμιο Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) της Κίνας, με το οποίο το ΑΠΘ έχει υπογράψει

...

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο

...

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για το Τμήμα

...

Εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση 5 / 19-10-2021 όλες οι αιτήσεις εγγραφής των επιτυχόντων της Ειδικής Κατηγορίας «Αλλοδαπών-Αλλογενών» και

...

Το Δίκτυο Πανεπιστημίων Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος

...

Tο ITS Surabaya της Ινδονησίας προσκαλεί σε συμμετοχή στο διαδικτυακό Πρόγραμμα  CommTECH Online

...

Το EMUNI University, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος, ενημερώνει για τη διοργάνωση #ErasmusDays 2021

...

Το Πανεπιστήμιο του Loeben της Αυστρίας διοργανώνει σεμινάριο δια ζώσης στο Loeben, στις 16

...

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Την Τρίτη ,  19  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η

...

Η λήψη διπλώματος ή η τελετή ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.  Εάν οι

...

Οι φοιτητές, θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης Αυτή η διεύθυνση

...

Το Technical University Berlin διοργανώνει χειμερινά  μαθήματα γερμανικής γλώσσας από 8.11.2021 ως

...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της

...

Σας ενημερώνουμε ότι:

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εποπτείας ΑΠΘ:

...

Το Astrakhan State University, με το οποίο το ΑΠΘ έχει υπογράψει Συμφωνία Επιστημονικής

...

Το Izmir University of Economics διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με τον τίτλο: ''Boundaries

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση του Μορφωτικού Ιδρύματος Ηθικής και

...

Θέλεις να έρθεις σε άμεση επαφή με έναν υπεύθυνο επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και να ενημερωθείς για τα βήματα που

...

Κατόπιν ενημέρωσής μας από τις Πρυτανικές Αρχές και το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ  σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Φέτος,

...

Κατόπιν ενημέρωσής μας από τις Πρυτανικές Αρχές , σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι :

Εκ μέρους της κας Δήμητρας Αλεξίου, διδάσκουσας του μαθήματος Μαθηματικά ΙΙΙ, σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη του μαθήματος

...

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει δύο εκδηλώσεις: Η πρώτη εκδήλωση είναι «Μεταπτυχιακά και

...

Tο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών UNEP διοργανώνει το Climate Impact Forum, το οποίο θα

...

Οι φοιτητές* του Τμήματος καλούνται:

  • Να υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, στη πλατφόρμα
...

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ανακοινώνει ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, European

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί κεντρική ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών

...

Την Τετάρτη,  6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση

...

Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση πρυτανικών αρχών σχετικά με τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής

...

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους

...

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος για εγγραφή και όσοι

...

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ έχει αναρτήσει Δελτίο Τύπου [1] σχετικά με τις εγγραφές της εν

...

Την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη epresenceΤην Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και

...

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ, οι εγγραφές των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων του ακ. έτους 2021-22 πραγματοποιούνται από 16 έως 24

...

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ - “EUROPEAN GREEN DEAL” Mediterranean PhD Short Course

...

Το “Fan S. Noli” University of Korce της Αλβανίας με το οποίο το ΑΠΘ έχει συνάψει Συμφωνία

...

«Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

...

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών των

...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με

...

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:30πμ θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. εκφράζει τη βαθιά θλίψη του και αποχαιρετά με σεβασμό και τιμή τονπανεπιστημιακό

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης -κατόπιν επιλογής

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης -κατόπιν επιλογής

...

Η εγγραφή των ανωτέρω επιτυχόντων στα αντίστοιχα εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Αρ.

...

Στις αρχαιρεσίες για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ (20.07.2021), ΕΤΕΠ (20.07.2021) και ΕΕΠ

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ταμείου Αρωγής Απόρων

...

Ανακοινώνεται η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος

...

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την εκλογή των εκπροσώπων των μελών προσωπικού Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και

...

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών, που οι αιτήσεις τους

...

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος για εγγραφή κατόπιν ραντεβού

...

Την Τρίτη, 7-09-2021 και ώρα 11.30 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ιδρύματος Azrieli

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη επιλογής τεσσάρων (4) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για

...

Ανακοινώνονται τα προγράμματα επικουρικού διδακτικού έργου Υποψηφίων Διδακτόρων όπως εγκρίθηκαν

...

Το Technical University Berlin διοργανώνει θερινά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (από 23 Αυγούστου

...

πρόσκληση εκ μέρους του Δήμου της πόλεως Chengdu της επαρχίας Sichuan της Κίνας, για συμμετοχή στο

...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη επιλογής τεσσάρων (4) υποτρόφων, χωρίς

...

σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους

...

Σύμφωνα με τα Πρακτικά Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατατάξεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και το

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη επιλογής τεσσάρων (4) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό,

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ έχει αναρτηθεί προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων,

...

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της με αριθμό 23/14-07-2021, και μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής

...

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως βάσει των ρυθμίσεων που ισχύουν τώρα λόγω COVID.

...

Τη Δευτέρα 19/07/2021 και ώρα 9:00 ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ.

...

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τα έγγραφα για τον Ορισμό των Εφορευτικών

...

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έγγραφα με τις ανακηρύξεις

...

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’ αριθμ. 17/10-5-2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 57 του Ν

...

Την Τρίτη, 13-07-2021 και ώρα 10.30 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Την Τετάρτη, 14-07-2021 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος

...

Η Γραμματεία του Τμήματος θα δεχτεί αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά από Σάββατο 10 Ιουλίου μέχρι και Κυριακή 18

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. προτίθεται να οργανώσει και να λειτουργήσει από το

...

Το δίκτυο Πανεπιστημίων BRAUIC (http://brauic.bucea.edu.cn/english/), στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος, προσκαλεί φοιτητές

...

Το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ έχει αναρτήσει προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, οι οποίες

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον

...

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κατά την συνεδρίαση της στις 22 Ιουνίου 2021,

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον

...

Την Tετάρτη, 23-06-2021 και ώρα 12.30 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθμ. 60944/Ζ1/28-05-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ

...

Την Tρίτη,  22-06-2021 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Αιτήσεις υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του ΤΟΜΕΔΕ:

Χρίστος Πυργίδης, Καθηγητής του ΤΟΜΕΔΕ του Τμήματος Πολιτικών

...

Αιτήσεις υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του TYTΠ:

Παναγιώτης Πρίνος, Καθηγητής του ΤΥΤΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Οι

...

Αιτήσεις υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντού του ΤΕΤΚ:

Τριαντάφυλλος Μακάριος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών

...

Αιτήσεις υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του ΤΓΜ:

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, καθηγητής α’ βαθμίδας.

Οι εκλογές θα

...

Η εκλογή για την ανάδειξη Διευθυντή του ανωτέρω Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιουνίου 

...

Η εκλογή για την ανάδειξη Διευθυντή του ανωτέρω Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιουνίου 

...

Η εκλογή για την ανάδειξη Διευθυντή του ανωτέρω Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιουνίου 

...

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει από την 4η έως την 18η Ιουλίου 2021 το εν λόγω Θερινό

...

Με τα παρακάτω σχετικά αρχεία ανακοινώνεται ο ορισμός των εφορευτικών επιτροπών για την εκλογή των

...

Σχετικά με την διεξαγωγή της εξ αποστάσεως αξιολόγησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21

...

Το 2ο Thessaloniki Design Week διοργανώνεται τον Οκτώβριο του 2021 υπό τον γενικό τίτλο

...

Ο Asia-Europe Foundation (ASEF), ένας διακυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που έχει ως

...

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους

...

Το δίκτυο Πανεπιστημίων BRAUIC (http://brauic.bucea.edu.cn/english/), στο οποίο το ΑΠΘ είναι

...

Η Agence Universitaire de la Francophonie δημοσίευσε μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα

...

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες

...

Το Γραφείο Διασύνδεσης, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ, το Εθνικό Κέντρο EUROPASS και το Εθνικό

...

Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο

...

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών

...

Από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων

...

Το Πανεπιστήμιο Justus Liebig University Giessen (JLU) της Γερμανίας, με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας,

...

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει το πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2021 για το μάθημα της ελληνικής ως

...

Το Πανεπιστήμιο Ural Federal University της Ρωσίας διοργανώνει διαδικτυακά θερινά σχολεία

...

Ο Διεθνής φορέας  The Heineken Prizes  που έχει έδρα στο Royal Netherlands Academy of Arts & Science

...

Καλούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. που ενδιαφέρονται για την κατάληψη της παραπάνω θέσης μέσα σε

...

Καλούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. που ενδιαφέρονται για την κατάληψη της παραπάνω θέσης, μέσα σε

...

Καλούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. που ενδιαφέρονται για την κατάληψη της παραπάνω θέσης, μέσα σε

...

Καλούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. που ενδιαφέρονται για την κατάληψη της παραπάνω θέσης, μέσα σε αποκλειστική

...

Καλούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. που ενδιαφέρονται για την κατάληψη της παραπάνω θέσης, μέσα σε αποκλειστική

...

Καλούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. που ενδιαφέρονται για την κατάληψη της παραπάνω θέσης, μέσα σε αποκλειστική

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τον Ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Τέγο.

Ο Ιωάννης Τέγος υπηρέτησε

...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του

...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων του

...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος

...

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

...

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1998, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

...

την Τρίτη, 25-5-2021 και ώρα 14.00 ο κ. Ιωάννης Καζάκης, υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματός μας θα υποστηρίξει, δημόσια*,

...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο: https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2020.pdf θα βρείτε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

...

Η Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα, το Flux Laboratory  Athens / Fluxum Foundation και το Inartis

...

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. καλούνται να υποβάλουν

...

Οι εξετάσεις του εαρινού περιόδου 2020-21 θα γίνουν εξ αποστάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα που είναι διαθέσιμο

...

Το University Sarajevo School of Science and Technology (SSST) ανακοινώνει τη διοργάνωση του 5ου

...

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος

...

Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ανακοινώνει την έναρξη υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων

...

ο ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

...

To Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ ανακοινώνει την προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές

...

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για

...

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 20

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο “INCENTIVE” (...

Την Τρίτη, 18-05-2021 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος

...

To Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ ανακοινώνει το κοινό Δελτίο Τύπου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και του Institut Français de Grèce (IFG),

...

Την Δευτέρα, 17-05-2021 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αποφάσισε, σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., για το πανεπιστημιακό έτος

...

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορος της Πολυτεχνικής Σχολής για το χρονικό διάστημα από

...

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοινώνει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο ΔΠΜΣ

...

Το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών από την  Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Οι

...

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος

...

Την Δευτέρα, 10-05-2021 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Tο Ινστιτούτο von Karman σας προσκαλεί σε διαδικτυακές διαλέξεις και συναντήσεις ποικίλης

...

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου

...

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών[1] έχει αναρτηθεί η προκήρυξη επιλογής δύο (2) υποτρόφων,

...

Το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ ανακοινώνει το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Wallonie-Bruxelles

...

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 22688/23.04.2021 απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την

...

Η μονάδα Δυτικής Ευρώπης της Πανεπιστημιακής Ένωσης Γαλλοφωνίας (AUF) διοργανώνει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του

...

την Τετάρτη, 21-4-2021 και ώρα 13.00 η κ. Αλεξάνδρα Δεμερτζή, υποψήφια διδάκτωρ του τμήματός μας θα υποστηρίξει, δημόσια*, ενώπιον

...

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του διοργανώνει την Τετάρτη 21

...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο

...

Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με κατατακτήριες

...

Το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ ενημερώνει για το πρόγραμμα υποτροφιών της Εσθονικής Κυβέρνησης που αφορά:

Στο σχετικό αρχείο μπορείτε να βρείτε το newsletter March-April/2021 της Association of European Civil

...

Το δίκτυο SDSN Global (Sustainable Development Solutions Network) απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ, νέους

...

Πληθώρα εκδηλώσεων για σπουδές και σταδιοδρομία διοργανώνει ή/και συμμετέχει  το Γραφείο

...

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) προσκαλεί όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές* να

...

Την Τρίτη, 13-04-2021 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus διοργανώνει στις 15 Απριλίου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση

...

Το Peking University της Κίνας, με το οποίο το ΑΠΘ έχει συνάψει Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας ανακοινώνει τη

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. αποφάσισε την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών των

...

Βάσει της Κ.Υ.Α. με αριθ. 31414 /Z1/18-3-2021 (Β΄ 1068) και της εγκυκλίου με αριθ.

...

Στο σχετικό αρχείο μπορείτε να βρείτε το newsletter 01/2021 της European Civil Engineering

...

Το Samara University της Ρωσίας διοργανώνει διαδικτυακά θερινά προγράμματα ποικίλης θεματολογίας.

Την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση

...

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνυπέγραψε μαζί με 57 ακόμη Πανεπιστήμια από 30 χώρες, Κοινή Δήλωση, με την οποία

...

Η πανεπιστημιακή έκδοση Γαλλοφωνίας προσκαλεί:

1. Το ηλεκτρονικό περιοδικό The Conversation καλεί ερευνητές να

...

Το Τμήμα Διεθνών  σχέσεων του ΑΠΘ ανακοινώνει τη διεξαγωγή θερινού σχολείου από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί

...

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το τμήμα πολιτικών μηχανικών με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τον τέως αναπληρωτή καθηγητή

Θωμά

...

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου

...

Η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση στις 30/03/3021 και ώρα 16.00  για να παρουσιάσει

...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με

...

Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές

...

Εκ μέρους του Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαου Γ. Παπαϊωάννου, σας προσκαλούμε να

...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

...

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)  ανακοινώνει τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. -  Ένας ανεξάρτητος

...

Την Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η

...

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, ως μικρή συμβολή στους εορτασμούς των 200 χρόνων από την

...

Την Τρίτη, 23  Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος

...

Η ΜΚΟ Reporters d' Espoirs (Reporters of Hopes/Δημοσιογράφοι της Ελπίδας) απευθύνεται σε γαλλόφωνους νέους και

...

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ), υπό την Αιγίδα της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων,

...

Η φοιτητική ομάδα IACES LC Thessaloniki διοργανώνει ημερίδα με τίτλο “Pandemic Engineering”.

Η εκδήλωση θα

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού και το φετινό θέμα που αφορά στην αξία

...

Ο σύλλογος ThinkBiz, ο πρώτος φοιτητικός επιχειρηματικός σύλλογος στην Ελλάδα στο πλαίσιο των

...

Η IAESTE, μη κερδοσκοπική φοιτητική οργάνωση με σκοπό τη διοργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγής

...

Η IAESTE, μη κερδοσκοπική φοιτητική οργάνωση με σκοπό τη διοργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγής

...

Οι φοιτητές, θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης Αυτή η διεύθυνση

...

Η λήψη του διπλώματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021.  Τα πιστοποιητικά, αντί για «ορκίστηκε» στις

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής –δύο (2)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας (1)

...

Την Δευτέρα ,  8  Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος

...

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών του Ιδρύματος

...

Υπενθυμίζουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης εγγραφής στο εαρινό

...

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε φοιτητές και

...

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Α.Π.Θ. και το Κέντρο Διοτίμα διοργανώνουν διαδικτυακό εργαστήριο

...

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής σε συνεδρίασή της αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Πολυτεχνική

...

Αποδέκτες της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης είναι:

  • όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στο ΑΠΘ (κάνοντας ένα
...

Πρόσκληση χορήγησης -κατόπιν επιλογής– μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου

...

Πρόσκληση σε γραπτό διαγωνισμό για τη χορήγηση πέντε (5) συνολικά υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- τριάντα (30) υποτροφιών για το

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής- μίας (1)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- δύο (2) υποτροφιών από τα

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής– δέκα (10)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη –

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλογής– πέντε

...

Oι φοιτητές του Τμήματος καλούντα:

  • Να υποβάλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, στη σελίδα sis.auth.gr, τη δήλωση μαθημάτων από 24/2/2021 –
...

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Εκμετάλλευση και Προστασία Υπόγειων Υδατικών Πόρων» (κωδ. μαθήματος

...

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Υδραυλική των Υπόγειων Ροών» (κωδ. μαθήματος ΤΥ1100, ομάδα μαθημάτων επιλογής 8.6,

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών εκφράζει την βαθειά του οδύνη για τη δυσαναπλήρωτη απώλεια ενός εξαιρετικά αξιόλογου

...

Οι διαλέξεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του Τμήματος

...

Το Technical University Berlin, διεξάγει μαθήματα γερμανικής γλώσσας επιπέδου από A1.1 ως B2.2,

...

Οι διαλέξεις του μαθήματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι του 4ου εξαμήνου, θα ξεκινήσουν κανονικά τη Δευτέρα 22

...

Ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 1051/77 όλοι οι

...

Το Magna Charta Observatory διοργανώνει webinar με θέμα “Access and Equity: what should universities do

...

Την Τριτη 23 Φεβρ, 17:00-18:00θα πραγματοποιηθούν σύντομες παρουσιάσεις και θα απαντηθούν ερωτησεις των

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2159) έχει

...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

...

Oι εγγραφές των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών, που οι αιτήσεις τους εγκρίθηκαν στη Συνελεύση του

...

Πρόσκληση συμμετοχής στο Science &You 2021, Ιnternational Scientific Conference, που διοργανώνεται από το εν λόγω

...

Κάθε χρόνο το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί την έκθεση γαλλικών πανεπιστημίων. Φέτος, δεδομένης της

...

Την Tετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Την Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ), ανακοινώνει την διοργανώση

...

Ανακοινώνεται η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την υποβολή αιτήσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου

...

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί τους διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς και Αγρονόμους Τοπογράφους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή και

...

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής

...

Στο σχετικό αρχείο βρίσκεται ανά Αριθμό Μητρώου φοιτητή ο υπεύθυνος σύμβουλος σπουδών του. Αφορά τους φοιτητές που εγγράφηκαν το

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2152 ), έχει αναρτηθεί ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών

...

Σχετικά με τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους

...

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο

...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των επιτυχόντων εκ μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με

...

Την Τρίτη 19/01/2021 και ώρα 10:00 θα διεξαχθεί ενημέρωση σχετικά με την τεχνική προετοιμασία σας για

...

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου

...

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Α.Π.Θ., στα πλαίσια της συνεχιζόμενης

...

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

...

Την Πέμπτη,  14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13.00  θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ), ανακοινώνει την διοργανώση

...

Ακολουθούν οι ανακοινώσεις για τη διοργάνωση τριών διεθνών διαγωνισμών:

WRICOS (Writing Contest of

...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών  (http://dps.auth.gr/el/node/3401)  έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με

...

Την Tρίτη, 22 Δεκμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με τη χορήγηση 2 υποτροφιών, δια της Έδρας

...

Την Tετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η

...

Η παραλαβή εγγράφων που αφορούν στη λήψη διπλώματος από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί από

...

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στις Σχολές/τα Τμήματα του ΑΠΘ καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο

...

Την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13.00μ.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη epresence η

...

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.)του Α.Π.Θ., στα πλαίσια της

...

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών η πλατφόρμα sis.auth.gr για τις δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21

...

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Θ΄ εξαμήνου και όσοι επί πτυχίω φοιτητές/τριες δεν έχουν δηλώσει τη διπλωματική τους εργασία,

...

Σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, παρακαλώ δείτε την σχετική

...

Την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.30 μ.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η

...

Καλούνται όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, να την υποβάλλουν

...

Την Tετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών

...

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (...

Λόγω των συνθηκών COVID 19 και αναμονής οδηγιών για τον τρόπο παραλαβής πιστοποιητικών, η λήψη

...

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας

...

Την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.30 μ.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η

...

Αναφορικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 υπενθυμίζεται ότι το διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 1-

...

Στις 12-13 Δεκεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί Διαγωνισμός στο πλαίσιο του GreenTech Challenge by

...

Παρόλο που στις δηλώσεις μαθημάτων εμφανίζεται ένα μάθημα με τίτλο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με κωδικό ΔΕ0001,

...

H Διευθύντρια του Τομέα, καθηγήτρια Ε. Κολοκυθά, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος των φοιτητών του

...

Η λήψη διπλώματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.  Τα πιστοποιητικά μου, αντί για «ορκίστηκε»

...

Η προθεσμία για δήλωση μαθημάτων είναι (26/10/2020). Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η δήλωση των

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση (θέσεις, προϋποθέσεις, ύψος και διάρκεια χορηγίας), με ενεργό σύνδεσμο (link) στην

...

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Φ.152/140277/Α5/15.10.2020), με θέμα

...

Ανακοινώνεται η προκήρυξη που αφορά στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Διευθυντών των

...

Την Τρίτη,  20  Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η

...

Το μάθημα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ δεν θα γίνεται στην αίθουσα 515, αλλά στην αίθουσα του ΤΥΤΠ, στο ισόγειο της Πτέρυγας

...

Για όσο διάστημα οι βιβλιοθήκες παραμένουν κλειστές για το κοινό οι διπλωματικές εργασίες θα συνεχίσουν να

...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ σχετικά

...

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η

...

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά

...

Η επανεξέταση του μαθήματος ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΤΥ0100 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Παρασκευή 16/10/2020 στις

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ έχουν αναρτηθεί αναλυτικές

...

Σας γνωρίζουμε ότι στη Συνέλευση του Τμήματος και συγκεκριμένα στην (υπ.αριθμ.: 1/28-9-2020 συνεδρίασή

...

Σας γνωρίζουμε ότι στη Συνέλευση του Τμήματος και συγκεκριμένα στην (υπ.αριθμ.: 1/28-9-2020 συνεδρίασή

...

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά

...

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μαθημάτων λήγει στις 26/10/2020. Λόγω των εκτάκτων συνθηκών

...

Οι διαλέξεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του

...

Οι διαλέξεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του

...

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο 2020 - 2021

...

Οι Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας του Α.Π.Θ. θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2020, ενώ τα Εργαστήρια

...

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» θα

...

Η παραλαβή εγγράφων που αφορούν στη λήψη διπλώματος από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θα

...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων των

...

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ έχει αναρτήσει ανακοίνωση σχετικά με τις εγγραφές της εν θέματι ειδικής κατηγορίας, ακ. έτους 2020-21, οι οποίες

...

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακίας, για την υποστήριξη της κινητικότητας

...

Ενδιαφερόμενοι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής μπορούν να εκπονήσουν προπτυχιακές διπλωματικές

...

Ανακοίνωνεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των

...

Ανακοίνωνεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος "Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών", της Ιεράς

...

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στη συνεδρίασή της με αριθμό 22/14-07-2020, και μετά από σχετική

...

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της με αριθμό 22/14-07-2020, και μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής επιλογής των υποψηφίων

...

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών, που οι αιτήσεις τους

...

Οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το μάθημα της

...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της

...

Στο σχετικό αρχείο μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου και

...

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Ο πίνακας με την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

...

Η ορκωμοσία/λήψη πτυχίου θα πραγματοποιηθεί πιθανόν τέλη Αυγούστου/αρχές Σεπτεμβρίου 2020. Η

...

Στην ιστοσελίδα του  Τμήματος Σπουδών  έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Canon, για πολίτες της

...

Την Τρίτη 14 Ιουλίου και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος

...

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους «Υδατικούς Πόρους»

...

Βρείτε συνημμένες τις προκηρύξεις των εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για το

...

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, για το

...
...

Την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν πρόσκλησης της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Ινδονησίας στην Αθήνα, στην ιστοσελίδα του ...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη σχετικά με τη χορήγηση ενός (1) βραβείου, ύψους είκοσι χιλιάδων

...

Σας πληροφορούμε ότι το πρόγραμμα εξετάσεων Διπλωματικών Εργασιών της εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2019-20

...

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της «Εκμετάλλευση και Προστασία Υπόγειων Υδατικών Πόρων» (μάθημα

...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο:
...

Πληροφορίες για τη μερική επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ σε καθεστώς προστασίας

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους

...

Για όσο διάστημα οι βιβλιοθήκες παραμένουν κλειστές για το κοινό οι διπλωματικές εργασίες θα συνεχίσουν να

...

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία των αιτήσεων για τα ΠΜΣ ‘’ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ

...

Το πρόγραμμα εξετάσεων για το εαρινό εξάμηνο έχει αναρτηθεί εδώ.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 04 Ιουνίου 2020 μέχρι και 6 Ιουλίου 2020.

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις

...

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Το σχετικό αρχείο αφορά έγγραφο της διοίκησης σχετικά με την Εκπροσώπηση

...

Σύμφωνα με την από 26-5-2020 σχετική οδηγία του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς φοιτητές εκτός Ε.Ε.και οι

...

Σε συμμόρφωση των μέτρων πρόληψης διάδοσης του κορονοϊού, η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών

...

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

...

Είναι δυνατή η επανεξέταση δια ζώσης του μαθήματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετάσχουν να

...

Η διδασκαλία του μαθήματος ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ θα γίνει δια ζώσης στη

...

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στη συνεδρίασή της αριθμ. 18/19-5-2020 αποφάσισε την

...

Στα σχετικά αρχεία περιέχονται πληροφορίες και έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν στη γραμματεία

...

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 20

...

Την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 11.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του

...

Επίσκεψη στη Γραμματεία του Τμήματος δεν επιτρέπεται. H Γραμματεία του Τμήματος συνεχίζει να

...

Την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

...

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (άρθρο

...

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’ αριθμ. 15/14-4-2020 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 57 του Ν

...

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

...

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 44726/Ζ1/09.04.2020 (ΦΕΚ Β' 1271) (...

Την Τρίτη 14 Απριλίου 2020  και ώρα 12.00  θα  συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών

...

Στο σχετικό αρχείο μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ σχετικά με εξ

...

Λόγω της πανδημίας και των νέων συνθηκών που εχουν δημιουργηθεί (αδύνατη η διαδικτυακή διδασκαλία ορισμένων

...

Μετά από ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Α.Π.Θ., για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του

...

Σε συμμόρφωση των μέτρων πρόληψης διάδοσης του κορονοϊού, η Βιβλιοθήκη Πολιτικών Μηχανικών παραμένει

...

Το Δ.Σ. του Τμήματος αποφάσισε ότι, για την ομαλή διεξαγωγή της ορκωμοσίας της 6ης Απριλίου, η

...

Έκτακτα μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού

Τα μέτρα αφορού τόσο τους Προπτυχιακούς όσο

...

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις

...

Ta παρακάτω σχετικά αρχεία αφορούν στην ανακοίνωση του βραβείου «HARVEY PRIZE AWARDS” για το έτος 2020,

...

Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020  και ώρα 9.30  θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του

...

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Υδραυλική των Υπόγειων Ροών" θα γίνονται κάθε Δευτέρα ώρα 15:00-18:00 στην

...

Στο σχετικό αρχείο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο αποτροπής του καπνίσματος στις

...

Το Α.Π.Θ. ανακοινώνει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου

...

Το Α.Π.Θ. ανακοινώνει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη, για το

...

Ενόψει των νεότερων επιδημιολογικών δεδομένων για τη διάδοση του Κορονοϊού στην Ιταλία και των

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής-τριάντα(30)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής-μίας (1)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής –πέντε (5)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής, δύο (2)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής - μιας (1)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής-από τα έσοδα της

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλογής –πέντε

...

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020  και ώρα 14.00  θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής –μίας (1)

...

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει γραπτό διαγωνισμό για τη χορήγηση πέντε (5)

...

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Υδραυλική των υπόγειων Ροών» (κωδ. μαθήματος ΤΥ1100, ομάδα μαθημάτων επιλογής 8.6,

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2080) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά

...

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Εκμετάλλευση και Προστασία Υπόγειων Υδατικών Πόρων» (κωδ. μαθήματος

...

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο εσωτερικό κατά το

...

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοίνωσε την

...

Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται να υποβάλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, στη σελίδα sis.auth.gr, τη

...

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020  και ώρα 13.30  θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην

...

Από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας εκδόθηκε η σχετική ανακοίνωση για τα μαθήματα ελληνικής

...

Η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, την

...

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων διδακτόρων, που η αίτησή τους εγκρίθηκε από τη

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας, ακαδημαϊκού έτους 2020-21για:

...

Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,

...

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 1 – 6 Απριλίου 2020 στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ. Η ακριβής ημερομηνία

...

Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2062) έχει αναρτηθεί

...

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο 2019 - 2020

...

Την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Δήμου Βύρωνα σχετικά με πανελλήνιο διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης νέων 18-30 ετών....

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,

Επισυνάπτονται εκ νέου οδηγίες για το πρόγραμμα σπουδών και

...

Η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’ αριθμ. 8/14-1-2020 συνεδρίαση της ενέκρινε την εγγραφή των

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Δήμου Καλαβρύτων σχετικά με διαγωνισμό για το καλύτερο λυρικό ποίημα με θέμα το Καλαβρυτινό

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση της διεθνούς ΜΚΟ Humanity in Action, που απευθύνεται σε Έλληνες και Ελληνίδες, φοιτητές

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών Darmasiswa της Ινδονησίας, διάρκειας 12 μηνών, για την εκμάθηση 

...

Από το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Σας παραπέμπουμε στον σύνδεσμο ...

Με την περάτωση της μετα-διδακτορικής έρευνας που εκπόνησε ο Δρ. Παπαχριστοφόρου Μιχαήλ το

...

Οι εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2020 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το μάθημα της

...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο ...

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης

...

Ανακοινώνεται ότι το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Α.Π.Θ. (ΙΚ) ξεκινάει τις δράσεις του μέσα στον

...

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2043) έχει αναρτηθεί

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου),  ακ. έτους

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2044) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση από το

...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeim_2019-20.pdf θα βρείτε το έγγραφο του

...

H Πολυτεχνική Σχολή προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, δύο (2) υποτροφίες για

...

Στα σχετικά αρχεία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών όπως ισχύει για το

...

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Εκ μέρους του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Δημητρίου Κωβαίου, σας

...

Οι φοιτητές των οποίων εγκρίθηκε η αίτηση μετεγγραφής τους καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από

...

Νέα «Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ»...

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η πρόσκληση του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie Universitat Berlin-FUB), το οποίο από κοινού με το

...

Οι αιτούντες τη μετεγγραφή θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό

...

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, στην υπ’ αριθμ. 5/12-11-2019 συνεδρίασή της,

...

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με το Erasmus Student Network (ESN)

...

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα Ειδικά Θέματα Κατασκευών Σκυροδέματος (ΤΕ3200), Ανελαστική Ανάλυση Κατασκευών

...

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Θ΄ εξαμήνου και όσοι επί πτυχίω φοιτητές/τριες δεν έχουν δηλώσει τη

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η πρόσκληση και συνοπτική περιγραφή του προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την πρωτοβουλία "Ανακάλυψε την Ευρώπη" (DiscoverEU) της

...

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) σε συνεργασία με την  Β’

...

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ καλούνται να προχωρήσουν στην

...

Εκ μέρους του Παρατηρητηρίου φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και της Προέδρου του κας Θέκλας Τσιτσώνη,

...

H Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018-19

...

Με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τη λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

...

Καλούνται όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη

...

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί στην

...

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα παρουσίασης διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών του

...

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών

...

Εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση 3 / 22-10-2019 όλες οι αιτήσεις εγγραφής των επιτυχόντων της Ειδικής Κατηγορίας

...

Η επανεξέταση του μαθήματος «Υδραυλική» για όσους/ες φοιτητές/φοιτήτριες δικαιούνται, θα

...

Η επανεξέταση του μαθήματος «Μηχανική Ρευστών» θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

...

Information for foreign/Greek scholarship holders regarding registration 2019-20
Εγγραφή

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ( http://international-relations.auth.gr/el/node/1995 )

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών βραβείων, σε παιδιά εν ενεργεία και

...

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2019-20.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η

...

Όποιος φοιτητής χρειάζεται βεβαίωση σπουδών π.χ. για αίτηση μετεγγραφής, να φροντίσει να τη

...

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί το έγγραφο 152305/Ζ1/1.10.2019 του ΥΠΠΑΙΘ και συνοπτική ανακοίνωση (θέσεις,

...

Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 15:00-17:00 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη (στα αγγλικά) από τον Καθηγητή Masashi Kashiwagi από το

...

Στο σχετικό αρχείο θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου

...

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, την Τρίτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 12:00.

ΑΠΟ ΤΗ

...

Τα μαθήματα της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-τριών όλων των Σχολών/Τμημάτων του

...

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ. 13466/12-03-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Μακεδονίας -

...

Ανακοίνωνεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των

...

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2019 που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στα Τμήματα και την Εισαγωγική Κατεύθυνση του ΑΠΘ, με το

...

Η πρώτη διάλεξη θα γίνει την Τετάρτη 9 Οκτώβρη στις 09:00 το πρωί στην αίθουσα Σεμιναρίων στον 1ο όροφο του

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1979) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη και συνοπτική περιγραφή των

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική περιγραφή και οι αντίστοιχες προκηρύξεις σχετικά με

...

Σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ για σχετική ανακοίνωση:

...

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 19- 21 Νοεμβρίου 2019. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθούν με νεότερη

...

Σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ για σχετική ανακοίνωση που αφορά στις εγγραφές των

...

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ διοργανώνει το 4ο Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International

...

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 ορίζεται

...

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη και συνοπτική περιγραφή του

...

Στο σχετικό αρχείο θα βρείτε οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2019-20.

...

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Γεωθερμία» (μάθημα επιλογής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, Τομέα

...

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών των ΠΜΣ ‘’ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1971) έχει

...

Διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα επιλογής "Αντισεισμική Τεχνολογία και Παθολογία Κατασκευών Σκυροδέματος" και

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδώνέχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος "Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών", της Ιεράς Μητροπόλεως

...

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα

...

Μετά το μήνυμα της Πρυτανείας του Α.Π.Θ., σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων της εξεταστικής περιόδου

...

tee banner
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ υλοποιεί επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης – Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε

...

Ανακοινώνεται πρόγραμμα δύο (2) υποτροφιών για εκμάθηση αραβικής γλώσσας από το Language Teaching Centre

...

Ο υποψήφιος διδάκτορας θα ανήκει στο Department of Civil and Environmental Engineering of UMass (...

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου

...

Από την Δευτέρα 29 Ιουλίου ως την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 η πρόσβαση στην Πολυτεχνική Σχολή θα

...

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ανοίγει ξανά για το χρονικό διάστημα από

...

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών, που οι αιτήσεις τους

...

Σας ενημερώνουμε ότι στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

...

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, των ΠΜΣ ‘’ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

...

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για

...

Στην Σ.Τ. 21 / 9-7-19 αποφασίστηκε ότι οι φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση ορκωμοσίας και δεν έχουν

...

Η επιτροπή αξιολόγησης του ΠΜΣ ΠΠΒΑ λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί

...

Την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα

...

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

...

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ...

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 27557/ 27 Μάϊου 2019 πρόσκλησής μας προς τα μέλη ΔΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η

...

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το

...

Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών (http://dps.auth.gr/el/node/3182) μπορείτε να βρείτε την

...

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της «Εκμετάλλευση και Προστασία Υπόγειων Υδατικών Πόρων» (μάθημα

...

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της «Υδραυλικής των Υπόγειων Ροών» (μάθημα επιλογής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ,

...
...

Στο συνημμένο έγγραφο ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρ.

...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο
...

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της

...

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 'Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον

...

Σας ενημερώνουμε ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση νέων μεταπτυχιακών υποτροφιών

...

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα

...

Η εξέταση του μαθήματος υποχρεωτικής επιλογής 9.8 Αντισεισμική Τεχνολογία Παθολογία Κατασκευών Σκυροδέματος θα διεξαχθεί

...

Τις τελευταίες ώρες παρατηρήθηκε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην ιστοσελίδα sis.auth.gr. Για αυτό και

...

Την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 και ώρα 9.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων -

...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για το

...

Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών

...

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με ένα αριθμό υποτροφιών

...

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων

...

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στα ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών

...

Σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα προφορικές πληροφορίες που δόθηκαν από τη Γραμματεία του Τμήματος, ανακοινώνουμε

...

Μετά από μήνυμα του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, κ. Κ. Κατσιφαράκη, σας γνωρίζουμε ότι

...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Triti_Paratasi_Earinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με

...

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών, με επιλογή, για

...

Το μάθημα "Προκατασκευασμένα Κτίρια από Σκυρόδεμα" της Τρίτης 21/05/2019 αναβάλλεται λόγω

...