Στο σχετικό αρχείο μπορείτε να βρείτε το newsletter March-April/2021 της Association of European Civil Engineering Faculties – AECEF (https://aecef.net/), στην οποία συμμετέχει και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Σχετικό αρχείο