Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. και η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. οργάνωσαν με επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο στον έλεγχο ποιότητας γεφυρών στο πλαίσιο του ερευνητικού δικτύου COST Action TU1406.


Ο σκοπός του σεμιναρίου ήταν η διάδοση της σύγχρονης γνώσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού δικτύου COST Action TU1406 στο πεδίο της εκτίμησης και του ελέγχου της ποιότητας υφιστάμενων γεφυρών από σκυρόδεμα σε οδικά έργα με βάση την επιτελεστικότητά τους. Το σεμινάριο αποσκοπούσε τόσο στην ανάδειξη της πλέον σύγχρονης γνώσης για τις διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσης των γεφυρών με την υιοθέτηση συγκεκριμένων στόχων λειτουργίας όσο και στην: (α) αξιολόγηση του προτεινόμενου πλαισίου διαδικασιών αποτίμησης της ποιότητας από επαγγελματίες επιθεωρητές με εμπειρία στον ποιοτικό έλεγχο γεφυρών και (β) ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.
Δεκατρείς επιθεωρητές από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες και πέντε εισηγητές (Καθ. Rade Hajdin από IM Consultants/University of Belgrade, Serbia, κ. Amir Kedar από Kedmor Engineers Ltd, Israel, Δρ. Παναγιώτης Πανέτσος από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Καθ. Κώστας Παπαδημητρίου από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και Αναπλ. Καθ. Γιάννης Ξενίδης από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.) συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που περιελάμβανε διαλέξεις, ασκήσεις με περιπτώσεις εφαρμογής και ολοήμερη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και επισκόπησης σε δύο γέφυρες της Εγνατίας Οδού.
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες επιβεβαίωσε την άριστη διοργάνωση ενός χρήσιμου και σημαντικού όσο και ποιοτικού σεμιναρίου αναφορικά με τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα του σεμιναρίου θα είναι σύντομα διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα: https://www.tu1406.eu/training/thessaloniki.
Περισσότερα για το ερευνητικό δίκτυο COST Action TU1406 στην ιστοσελίδα: https://www.tu1406.eu/.

20181001 103336

20181002 121143

20181002 130557

20181002 140741

20181003 120100

20181004 172649