Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με το Erasmus Student Network (ESN) προσκαλούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και ιδιαίτερα όσους και όσες ενδιαφέρονται για μετακίνηση με το Πρόγραμμα Erasmus στην εκδήλωση “Christmas Universities’ Fair” που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 16:00.