Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας, οι οποίες θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και σε Έλληνες και Ελληνίδες για:

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ, για σπουδές δευτέρου (μεταπτυχιακές) και τρίτου (διδακτορικές) κύκλου, ακ. έτους 2018-19, σε πανεπιστήμια του εσωτερικού, προς πτυχιούχους/-ες ελληνικών πανεπιστημίων, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “λίαν καλώς”, ηλικίας έως 36 ετών, καταγόμενους/-ες από τη Ζαγορά Πηλίου (2 θέσεις) ή από τις Σπέτσες (2 θέσεις).

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για θερινά online μαθήματα γαλλικής γλώσσας, σε ομόσπονδα πανεπιστήμια της Βαλλονίας (Βέλγιο) ως εξής:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής- ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα, για τη συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών». Για περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://klirodotimata.auth.gr/scholarship_calls/ανακοίνωση-πρόσκλησης-χρηματικού-βρ/

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών TIGER του Πανεπιστημίου Aix-Marseille για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών σε 17 συγκεκριμένα προγράμματά του που άπτονται των κλάδων των: Θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Περιβαλλοντικών Επιστημών.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει γραπτό διαγωνισμό για τη χορήγηση πέντε (5) συνολικά υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα «στη μνήμη ΜΑΤΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΑΚΑ», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ.

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα εκπόνησης Master ή PhD στο Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) της Κορέας.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλογής – πέντε (5) ενδεών προπτυχιακών φοιτητών/τριών όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου.

Το University of Belgrade της Σερβίας, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Α.Π.Θ., χορηγεί δεκατέσσερεις (14) υποτροφίες, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων σας, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας και Πολιτισμού, από 5 έως 23 Ιουλίου, 2021. Τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά και η υποτροφία αφορά την απαλλαγή διδάκτρων.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Σερβικού Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-21 σε Ελληνίδες και Έλληνες, για μεταπτυχιακές σπουδές/ερευνητικό έργο και θερινά μαθήματα Σερβικής γλώσσας.