Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- τριάντα (30) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου:


α) Είκοσι (20) υποτροφίες για καταγόμενους από τον έναν τουλάχιστον γονέα από τη ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε
και
β) Δέκα (10) υποτροφίες για καταγόμενους από τον έναν τουλάχιστον γονέα από τη ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/1193