Το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ ενημερώνει για το πρόγραμμα υποτροφιών της Εσθονικής Κυβέρνησης που αφορά:

Α. Κινητικότητα διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού

Β. Σπουδές πλήρους φοίτησης όλων των κύκλων σπουδών/κινητικότητα φοιτητών και φοιτητριών όλων των κύκλων σπουδών

Γ. Θερινά μαθήματα εσθονικής γλώσσας & πολιτισμού (online)/αγγλόφωνα θερινά και χειμερινά σχολεία εσθονικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (on line/in situ κατά περίπτωση).

Προθεσμία για τα Α & Γ: 1η Μαϊου 2021.

Προθεσμία για το Β: από 1 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή, τις προϋποθέσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://dps.auth.gr/el/node/3417