Το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών από την  Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Οι υποτροφίες αφορούν:

  • Μεταπτυχιακές σπουδές/Διδακτορική έρευνα (Research Students)
  • Προπτυχιακές σπουδές (Undergraduate Students)
  • Επαγγελματική εκπαίδευση (Specialized Training Students)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Πρεσβεία έως τις 25 Μάϊου 2021.

Για περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες στα σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://dps.auth.gr/el/node/3421