Σε συνέχεια της 26146/Ζ1/14.2.2018 Υ.Α. με την οποία προκηρύχτηκε το πρόγραμμα υποτροφιών χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η συμπληρωματική προκήρυξη, με ενεργούς συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με τις χώρες:

Αλβανία: 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμιά, 2 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών η καθεμιά, 2 υποτροφίες για θερινό σχολείο αλβανικής γλώσσας και πολιτισμού, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 7η Μαΐου 2018.
Βουλγαρία: 1 υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές, 1 υποτροφία διάρκειας 10 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, 4 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 7η Μαΐου 2018.
Κύπρος: 2 υποτροφίες, διάρκειας ίσης με την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος των Δημόσιων Κυπριακών Πανεπιστημίων ή μέχρι δέκα (10) μήνες για έρευνα, 2 υποτροφίες διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε έναν (1) μόνιμο εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε έναν (1) μόνιμο εκπαιδευτικό από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση για μεταπτυχιακές σπουδές στα Δημόσια Κυπριακά Πανεπιστήμια, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 7η Μαΐου 2018.
Ρουμανία: 3 υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών ανά έτος η κάθε μία, για έναν πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών, 1 υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, 3 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Μαΐου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://dps.auth.gr/el/node/2987