Ο διαγωνισμός αφορά επιστημονικές μελέτες πρωτότυπες και πρόσφατες (τουλάχιστον των τελευταίων 5 ετών από το έτος του διαγωνισμού) επιπέδου διδακτορικής διατριβής ή αντίστοιχο. Κάθε μελέτη (ανά θεματική) επιβραβεύεται με το ποσό των 2.500 Ευρώ.

Οι μελέτες υποβάλλονται κάθε χρόνο έως την 1η Μαρτίου του επόμενου έτους, από το έτος ανακοίνωσης των θεματικών.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://dps.auth.gr/el/node/3008