Στα πλαίσια της Δράσης COST WECANet (www.wecanet.eu) διοργανώνεται στις 18-22 Μαρτίου, 2019 στη Βάρνα, Βουλγαρία το Training School “1st WECANet Training Course” σχετικό με την κυματική ενέργεια. Το εν λόγω Training School απευθύνεται σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ή/και Υποψήφιους Διδάκτορες που σχετίζονται με το αντικείμενο της κυματικής ενέργειας.

Συνολικά θα δωθούν, κατόπιν αξιόλογησης των σχετικών αιτήσεων, 30 Grants των 500 € το καθένα για την κάλυψη των εξόδων του κάθε συμμετέχοντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο https://eSurv.org?s=MNKOMG_7f7bae83 μέχρι τις 18 Ιανουρίου, 2019.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο συνημμένο αρχείο.