Πρόσκληση χορήγησης - κατόπιν επιλογής – πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οι οποίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ..

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/863

Σχετικά αρχεία