Πρόσκληση χορήγησης -κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Τσώπρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η οποία αφορά προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ..

 Περισσότερες πληροφορίες: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/866

Σχετικά αρχεία