Ανταποδοτικές Υποτροφίες Α.Π.Θ.
Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος καλούνται να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως 19-2-2019.

Σχετικά αρχεία