Σύμφωνα προς το έγγραφο 25908/Ζ1/19.2.2019 του ΥΠΠΕΘ, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις, με ενδεικτική περιγραφή, των προγραμμάτων υποτροφιών του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας (CSC), ακ. έτους 2019-2020, για σπουδές πλήρους φοίτησης όλων των κύκλων (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, εκπόνηση Δ.Δ.), και σε αγγλόφωνα προγράμματα (μεταπτυχιακές σπουδές μόνο), οι οποίες καλύπτουν και το έτος γλωσσικής προετοιμασίας όπου δει.

Η διαδικασία και προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ποικίλει ανά πρόγραμμα.
Ενδεικτική προθεσμία σύμφωνα με το φορέα προκήρυξης: τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου
Ενδεικτική προθεσμία σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΠΕΘ: 1η Απριλίου 2019.