Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη 62078/Ζ1/18.4.2019 του ΥΠΠΕΘ που αφορά σε υποτροφίες προς Έλληνες/Ελληνίδες, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών, για σπουδές/έρευνα και θερινά σεμινάρια γλώσσας & πολιτισμού στη Ρουμανία.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 20η Απριλίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες: http://dps.auth.gr/el/node/3157