Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη και συνοπτική περιγραφή των προγραμμάτων υποτροφιών της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), προς Έλληνες και Ελληνίδες, ακαδημαϊκού έτους 2020-21.


Οι υποτροφίες αφορούν σε τελειόφοιτους/-ες, απόφοιτους/-ες, Υ.Δ., διδάκτορες, ερευνητές και ερευνήτριες, νέους και νέες επιστήμονες, καθηγητές/-τριες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παλαιούς υποτρόφους της DAAD, όλων των κλάδων, αλλά και ειδικότερων (Αρχιτεκτονική, Αρχαιολογία, Παραστατικές Τέχνες, Μουσική, Καλές Τέχνες/Οπτική Επικοινωνία/Κινηματογράφος).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ποικίλει ανά πρόγραμμα, με νωρίτερη ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: http://dps.auth.gr/el/node/3251