Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ( http://international-relations.auth.gr/el/node/1995 ) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση που αφορά προκήρυξη υποτροφιών για φοιτητές του ΑΠΘ εκ μέρους του Beijing Institute of Technology (BIT), του Πεκίνου, Κίνας, στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ.