στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2043) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής προπτυχιακών φοιτητών στο 7th International Summer School 2020 (27.6 - 24.7.2020) του Beihang University, του Πεκίνου, Κίνας, στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ.


Διατίθενται έως 10 θέσεις σε φοιτητές του ΑΠΘ, με απαλλαγή διδάκτρων και δωρεάν συμμετοχή σε διάφορες πολιτιστικές εκδρομές.