Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής –μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου,για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,σε άπορη και άριστη (αποκλειστικά θήλυ) πτυχιούχοόλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικόη οποία θα δοθεί προς συμπλήρωση χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://klirodotimata.web.auth.gr/node/1040