Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλογής –πέντε (5) ενδεών προπτυχιακών φοιτητών/τριώνόλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/1056