Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής –πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021οι οποίεςαφορούν προπτυχιακούς φοιτητές/τριεςόλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ..

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/1039