Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής-μίας (1) υποτροφίαςαπό τα έσοδα του κληροδοτήματος « Κων/νου Τσώπρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021η οποία αφορά προπτυχιακούςφοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/1057