Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής-τριάντα(30) συνολικά υποτροφιών:
α) Είκοσι (20) υποτροφίες για καταγόμενους από τη Δημοτική ενότητα τουΔήμουΘεσσαλονίκης και
β) Δέκα (10) υποτροφίες για καταγόμενους από τη Δημοτική ενότητα τουΔήμουΈδεσσας από τον έναν τουλάχιστον γονέα τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/1054