Το Α.Π.Θ. ανακοινώνει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη, για το ακαδημαικό έτος 2019-20, σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για σπουδές (Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές) στο εσωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό αρχείο και στο σύνδεσμο: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/1048