Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προκηρύσσει τη χορήγηση (3) τριών υποτροφιών αριστείας για υποψήφιες/ους διδάκτορες στις ακόλουθες θεματικές περιοχές, συνολικού ύψους 30.000€ έκαστη (10.000€/έτος) και με συνολική διάρκεια έως 3 έτη.

Προκήρυξη