Για τις ανάγκες των μαθημάτων στις υποδομές του Τμήματος λειτουργούν δύο αποθετήρια λογισμικού:

cvsoft και edusoft

Επίσης όλοι οι φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και διδάσκοντες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό που διατίθεται δωρεάν από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.:

Software