ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Από τον Ιανουάριο του 1995 λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών εκπαιδευτική νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες κυρίως του προπτυχιακού κύκλου σπουδών. Χρήση της νησίδας κάνουν και φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οποία μετέχει το Τμήμα μας, οι ανάγκες των οποίων καλύπτονται, επιπροσθέτως, και από μικρότερες νησίδες υπολογιστών που είναι εγκατεστημένες σε διάφορα εργαστήρια του Τμήματος.

Η νησίδα Η/Υ στεγάζεται στις αίθουσες 534 και 536 στο ισόγειο της πτέρυγας αιθουσών διδασκαλίας των πολιτικών μηχανικών και φιλοξενεί 60 θέσεις (30 ανά αίθουσα) εργασίας (PC), με πλήρη εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών. Όλοι οι Η/Υ είναι συνδεδεμένοι με το τοπικό και διεθνές δίκτυο.
Στη νησίδα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές του τμήματος με προτεραιότητα σ' αυτούς που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία ή εργασίες μαθημάτων.
Στους ενδιαφερόμενους χορηγείται προσωπικός κωδικός αριθμός για ελεύθερη πρόσβαση και χρήση του συστήματος. Ο χώρος χρησιμοποιείται επίσης για τη διεξαγωγή μαθημάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Υπεύθυνος για διοικητικά θέματα της νησίδας είναι ο Νικόλαος Κικίδης, μόνιμος υπάλληλος του ΑΠΘ, κατηγορίας ΔΕ.
H τεχνική υποστήριξη της νησίδας γίνεται από τον Γιάννη Παπαργυρίου και τον Στέλιο Ξηρό, συνεργάτες του Τμήματος.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

  • 2310 995712
  • 2310 995694

Το Υπολογιστικό κέντρο HCOUPER