Ο πλήρης κατάλογος των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν ανατεθεί σε ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών από το 2005 μέχρι και σήμερα υπάρχει εδώ:

Κατάλογος Ερευνητικών Έργων

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονήθηκαν ή εκπονούνται από μέλη του Τμήματος:


Thalis logo blue

http://www.thalis-ccseawavs.web.auth.gr


Wave4us logo

http://wave4us.web.auth.gr


RealTSO logo

http://realtso.gr/