Το πρόγραμμα των εξετάσεων της περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 μπορείτε να το βρείτε:

Αναλυτικά οι ομάδες των μαθημάτων επιλογής φαίνονται εδώ.

Προϋποθέσεις για την επανεξέταση μαθημάτων