Το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2018 μπορείτε να το βρείτε:

Αναλυτικά οι ομάδες των μαθημάτων επιλογής φαίνονται εδώ.


Το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 μπορείτε να το βρείτε:

Αναλυτικά οι ομάδες των μαθημάτων επιλογής φαίνονται εδώ.

Προϋποθέσεις για την επανεξέταση μαθημάτων