Προκήρυξη Υποτροφίας Υποψήφιου Διδάκτορα με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ 2018, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αρ. 690/13-02-2018 Συνεδρίασης του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στις 20/02/2018.

Περισσότερες πληροφορίες: https://rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/21343?ReturnToPage=1&PageSize=3

Σχετικά Αρχεία

Υποτροφίες διμερών μορφωτικών συμφωνιών για σπουδές, έρευνα, γλώσσα στο εξωτερικό, ακ. έτους 2018 -19

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Τουρκίας, ακ. έτους 2018-19, προς Έλληνες και Ελληνίδες, για:

Σύμφωνα με την ανοιχτή επιστολή του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου της Βαϊμάρης (Bauhaus-Universität Weimar), σας ενημερώνουμε ότι στον κύκλο μαθημάτων της θερινής ακαδημίας του προσφέρεται, εκτός των άλλων, και ο παρακάτω κύκλος (στην αγγλική γλώσσα), με δυνατότητα υποτροφίας.
CULTURAL LANDSCAPES & URBAN RESILIENCE: LEARN MAN-MADE AND NATURAL FACTORS' INFLUENCE ON THE BUILT ENVIRONMENT AND DEVELOP RESPONSIVE PLANNING SCHEMES FOR MORE RESILIENT CITIES (19-31 Αυγούστου 2018).

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση, με ενεργοποιημένους συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε Έλληνες και Ελληνίδες, ηλικίας έως 40 ετών (1.9.2018), για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών Α΄ και Β΄ κύκλου, σε οποιοδήποτε κλάδο και σε οποιοδήποτε από τα 64 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας της Κορέας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Πρόσκληση χορήγησης - κατόπιν επιλογής - μιας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Αναστάσιου Αναστασιάδη", για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε πτυχιούχο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ, για ευρύτερες σπουδές (δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές τρίτου κύκλου (διδακτορικές)) στο εξωτερικό.

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση χορήγησης - κατόπιν επιλογής - μιας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Αναστάσιου Αναστασιάδη", για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε πτυχιούχο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ, για σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές τρίτου κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό.

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση χορήγησης - κατόπιν επιλογής - δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι οποίες αφορούν πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Σχολών: Θετικών Επιστημών,
Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας, Γεωπονίας και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος.

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση χορήγησης - κατόπιν επιλογής – χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα ύψους 3.000,00€ για τη βράβευση της καλύτερης μελέτης «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών».

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση χορήγησης -κατόπιν επιλογής- τριών (3) οικονομικών ενσχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ από τα έσοδα της Δωρεάς Αφών Κοντίδου.

Σχετικά Αρχεία