Επιτροπή Πρόεδρος Μέλη
Επιτροπή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών Τ.Π.Μ. Κ. Λακάκης Α. Ζαφειράκου, Β. Παπανικολάου, Κ. Πετρουτσάτου 
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (αποφ. Σ.Τ. 3/25-10-16) Μ. Βαφειάδης Ε. Παπαμίχος, Χ. Πυργίδης, Κ. Κατσιφαράκης, Χ. Αναγνωστόπουλος, Μ. Λαζαρίδου, Κ. Γεωργιάδης, Γ. Μανώλης, Ι. Ξενίδης, Δ. Ιωαννίδου (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Προγράμματος Διδασκαλίας και Εξετάσεων Μ. Λαζαρίδου Ι. Ξενίδης, Χ.-Σ. Χατζηγώγος, Α. Ζαφειράκου, Θ. Θεοδοσίου
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Π. Πρίνος Π. Λατινόπουλος, Κ. Κατσιφαράκης, Κ. Πιτιλάκης, Α. Νικολαΐδης, Χ. Αναγνωστόπουλος, Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Χ. Μπίσμπος, Α.-Δ. Τσώνος
Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ζ. Μάλλιος Μ. Βαφειάδης, Γ. Μανώλης, Δ. Πιτιλάκης, Ι. Ξενίδης, Α. Κωνσταντινίδης, Α. Ζαφειράκου, Ε. Λουκογεωργάκη, Α. Τσικαλουδάκη (εκπρόσωπος ΟΜΕΑ), Δ. Γατούλα (ΕΤΕΠ)
Επιτροπή Βιβλιοθήκης Θ. Τίκα-Βασιλικού Φ. Κεχαγιά, Ε. Αναστασίου, Ε. Νταρακάς, Η. Μπακάσης
Επιτροπή Εποπτείας και Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Θ. Θεοδοσίου Κ. Γεωργιάδης, Χ. Γεωργιάδης, Π. Αναγνωστόπουλος, Β. Παπανικολάου, Α. Δημάδη, Α. Μπάτσιος (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Ευρωπαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών Θ. Καραμπάς Ε. Παπαμίχος, Α. Νανιόπουλος, Α. Κούγκολος, Α. Αναστασιάδης, Σ. Παπαργύρη, Α. Κωνσταντινίδης, Δ. Πιτιλάκης
Επιτροπή Επιστημονικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ι. Υφαντής Χ. Πυργίδης, Δ. Αραβαντινός, Π. Τζαμαλίκος, Α. Κούγκολος, Μ. Στεφανίδου, Σ. Μανωλοπούλου-Παπαλιάγκα, Ε. Λουκογεωργάκη, Χ. Γιαρμά, Δ. Ιωαννίδου (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και Φοιτητικών Θεμάτων Χ. Αναγνωστόπουλος Σ. Βούγιας, Α.-Δ. Τσώνος, Ν. Θεοδοσίου, Δ. Ραπτάκης
Επιτροπή για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα Θ. Καραμπάς Δ. Ραπτάκης, Χ. Μπίσμπος, Α. Νικολαϊδης, Τ. Μακάριος
Επιτροπή Νέων Μελών ΔΕΠ Β. Παπανικολάου Κ. Πετρουτσάτου, Ε. Ευθυμίου, Ε. Μάνθος, Ι. Πολίτης, Χ. Γιαρμά
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Π. Πρίνος Π. Λατινόπουλος, Κ. Πιτιλάκης, Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Π. Παπαϊωάννου, Θ. Χατζηγώγος