Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (απόφαση ΦΕΚ Τεύχος Β' 3788/3-9-2018).

Κείμενο Προκήρυξης και έντυπα αιτήσεων

Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) θα προβεί και φέτος στη σύνταξη Μητρώου Φοιτητών, προκειμένου τα μέλη του να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης σύμφωνα με τον Ν. 4653/2020, Άρθρο 13, παρ. 1β.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα υποδείγματα αίτησης

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θητεία από 01.09.2022 έως 31.08.2024.

Κείμενο προκήρυξης

Δήλωση υποψηφιότητας

Υπεύθυνη δήλωση

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας, οι οποίες θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και σε Έλληνες και Ελληνίδες για:

Πρόγραμμα «Υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΑΠΘ κατά το Ακαδημαϊκό έτος  2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».

Πρόγραμμα διδασκαλίας ( αρ. συνεδρίασης 21/9-5-2022)

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Συνέλευση με αριθμό 12/15-4-2022 προκηρύσσει έως είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Χημική και Βιομοριακή Μηχανική” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earino_2021-22.pdf  θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Tο Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος, ανακοινώνει πρόσκληση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ σε τρείς (3) διεθνείς διαγωνισμούς επ’ ευκαιρία των εορτασμών για το “1600th anniversary of Venice “.

Την Δευτέρα, 9 Μαΐου και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει  μέσω  τηλεδιάσκεψης e-presence  η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2022-2023 με επιλέξιμη περίοδο υλοποίησης των μετακινήσεων από *01/10/2022 έως 31/08/2023*.

*Περίοδος υποβολής αιτήσεων*: *03 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2022 (15:00 ώρα Ελλάδας)*

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://eurep.auth.gr/el), μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, την αναζήτηση Φορέα Υποδοχής , τη διαδικασία υποβολής αίτησης , και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να παρακολουθήσετε και το video της σχετικής διαδικτυακής ενημέρωσης <https://eurep.auth.gr/el/node/2243>.

Επισημαίνουμε ότι η τελική διάρκεια επιχορήγησης κάθε φοιτητή θα εξαρτηθεί από το ποσό που έχει διατεθεί στο ΑΠΘ από την Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+.