ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ - “EUROPEAN GREEN DEAL” Mediterranean PhD Short Course on “EUROPEAN GREEN DEAL”

11-16 Οκτωβρίου 2021

«Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τροποποιημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση 40 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. 

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ανακοινώνει το πρόγραμμα εξετάσεων της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. εκφράζει τη βαθιά θλίψη του και αποχαιρετά με σεβασμό και τιμή τονπανεπιστημιακό δάσκαλο

Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης -κατόπιν επιλογής ενός/μίας μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με το ποσό των χιλίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500,00€) από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας - Πηνελόπης Δερμίση».

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης -κατόπιν επιλογής ενός/μίας προπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας - Πηνελόπης Δερμίση».

Για περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Η εγγραφή των ανωτέρω επιτυχόντων στα αντίστοιχα εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Αρ. Συνεδρίασης: Σ.Τ. 23η /14-7-2021) θα πραγματοποιηθεί από 6 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Στις αρχαιρεσίες για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ (20.07.2021), ΕΤΕΠ (20.07.2021) και ΕΕΠ (20.07.2021) για τις Συνελεύσεις των Τομέων και της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα Πρακτικά Εκλογής των ορισθέντων Εφορευτικών Επιτροπών, εξελέγησαν οι εξής:

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Μέλος ΕΔΙΠ: Θεμιστοκλής Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Μπάτσιος (Αναπληρωτής)
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Βελδεμίρη Φωτεινή
 • Μέλος ΕΕΠ: Μπαγιούκ Σαμίρ

Συνέλευση ΤΥΤΠ

 • Μέλη ΕΔΙΠ: Σαμολαδά Μαρία, Ιωαννίδου Δομνίκη (Αναπληρώτρια)
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Παπαγεργίου Αφροδίτη
 • Μέλος ΕΕΠ: Μπαγιούκ Σαμίρ

Συνέλευση ΤΕΤΚ

 • Μέλος ΕΔΙΠ: Τερζή Βασιλική, Μπάτσιος Αλέξανδρος (Αναπληρωτής)
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Εγγλέζου Αλεξάνδρα

Συνέλευση ΤΓΜ

 • Μέλη ΕΔΙΠ: Μανάκου Μαρία, Ανδρουλιδάκη Μαρία (Αναπληρώτρια)
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Βελδεμίρη Φωτεινή

Συνέλευση ΤΟΜΕΔΕ

 • Μέλη ΕΔΙΠ: Ναλμπάντης Δημήτριος
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Σοφία Σοφογιάννη

Πρακτικά εφορευτικών επιτροπών

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών ακ. έτους 2021-22, σε νεοεισαχθέντες/-είσες φοιτητές και φοιτήτριες, ηλικίας έως 30 ετών, με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι/-ες κατάγονται από τις επαρχίες της Ι.Μ. Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ανακοινώνεται η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ήτοι από 1-9-2021 έως 31-8-2022.