Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μπορείτε να το βρείτε εδώ σε μορφή αρχείου pdf.