Την Παρασκευή 15/4/2022 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι, εκπαιδευτική επίσκεψη με συμμετοχή άνω των 50 φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, σε νεοανεγειρόμενο μεταλλικό βιομηχανικό κτίριο αποθήκης Logistics (εταιρεία ΣΤΕΡΟΠΑΛ ΕΠΕ) στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης-Μελισσοχώρι. Την επίσκεψη συνόδευσε εκ μέρους του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΘ και ανέλυσε τις κατασκευές ο Δρ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΕΔΙΠ ΑΠΘ. Επισκέψεις όπως αυτή βοηθούν πολύ στην πρόοδο του μαθήματος, την κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου και τη γενικότερη αντίληψη των φοιτητών πολιτικών μηχανικών για τις κατασκευές και τον τρόπο παραγωγής έργων ιδιαίτερα μεταλλικούς φορείς.

To Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022, στις 12:00 (Θεσσαλονίκη), διοργανώνει την Εκδήλωση NATIONAL VALIDATION WORKSHOP του ερευνητικού έργου TIMMOD (http://timmod.org/) με πλήρη τίτλο:

Προώθηση Τεχνολογιών για την Παρακολούθηση και τη Μοντελοποίηση της Εκτίμησης Ιχθυαποθεμάτων και Μη Αλιευτικών Πόρων.

To Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021, στις 12:00-14:00 (Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ), διοργανώνει την 3η Ενημερωτική Εκδήλωση του ερευνητικού έργου TIMMOD (http://timmod.org/) με τίτλο:

Η 2η Διασυνοριακή Θεματική Συνάντηση (ΔΘΜ) θα οργανωθεί στις 19 και 20 Απριλίου 2021 από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Μηχανικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ, με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των ερευνητών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στους τομείς της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των ιχθυολογικών αποθεμάτων και λοιπών ζώντων πόρων στη Μαύρη Θάλασσα.

Έχει εκδοθεί το 2ο e-Newsletter για το έργο TIMMOD (ENI-CBC BSB1029) με τίτλο:

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος.

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, η τελετή αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών των δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η προφορική παρουσίαση 25 φοιτητικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ", κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Έκδοση του 1ου επίσημου e-Newsletter γαι το έργο TIMMOD (ENI-CBC BSB1029) με τίτλο: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος.

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ διοργάνωσε επιστημονική εκδήλωση για τον Σταθμό Βενιζέλου του Μετρό της Θεσσαλονίκης με θέμα:

"ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΕΣ"

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, στις 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. (είσοδος από το ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης).