Το Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μπορείτε να το βρείτε:

Αναλυτικά οι ομάδες των μαθημάτων επιλογής φαίνονται εδώ


 Το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μπορείτε να το βρείτε:

Αναλυτικά οι ομάδες των μαθημάτων επιλογής φαίνονται εδώ.


Το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μπορείτε να το βρείτε:

Αναλυτικά οι ομάδες των μαθημάτων επιλογής φαίνονται εδώ.


Προϋποθέσεις για την επανεξέταση μαθημάτων