Το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μπορείτε να το βρείτε:

Αναλυτικά οι ομάδες των μαθημάτων επιλογής φαίνονται εδώ.


Το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μπορείτε να το βρείτε:

Αναλυτικά οι ομάδες των μαθημάτων επιλογής φαίνονται εδώ.


Το Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 μπορείτε να το βρείτε:

Αναλυτικά οι ομάδες των μαθημάτων επιλογής φαίνονται εδώ


 

Προϋποθέσεις για την επανεξέταση μαθημάτων