Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών η πλατφόρμα sis.auth.gr για τις δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 θα ανοίξει εκ νέου από τις 4/12/2020 έως τις 11/12/2020.

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος να ελέγξουν τη δήλωσή τους για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21.

Όσοι θέλουν να την τροποποιήσουν ή να κάνουν εκπρόθεσμη δήλωση:

  • Nα την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη σελίδα sis.auth.gr
  • Να ακολουθούνε προσεχτικά όλα τα βήματα της δήλωσης, που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του sis στο σύνδεσμο: https://it.auth.gr/el/sis-student
  • Να κάνουν ένα από τα παρά κάτω βήματα:
    • Αποθήκευση δήλωσης ως pdf
    • Εκτύπωση δήλωσης
    • Print screen δήλωσης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά τις 11/12/2020 δεν θα γίνει δεκτή καμία τροποποίηση ή εκπρόθεσμη δήλωση για κανένα λόγο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.