Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Α.Π.Θ., στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας υποστήριξης των φοιτητών και φοιτητριών στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν λόγω του Covid -19, διοργανώνει δύο βιωματικά διαδικτυακά εργαστήρια με θέμα:

Αυτοφροντίδα και Ενδυνάμωση στην Εποχή του Covid -19.

την Τετάρτη 9 Δεκέμβρη, 12-2 μμ

Διαχείριση Άγχους εν μέσω Πανδημίας.

τη Δευτέρα 14 Δεκέμβρη, 12-2 μμ

 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την εγγραφή σας στα εργαστήρια στο

http://kesypsy.web.auth.gr/el/news