Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Φυσική ή συναφούς με τη Φυσική αντικειμένου από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. (σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80)) ως ισότιμα της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ..


Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν μόνο μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και η επίδοση τους είναι αρίστη. Η αίτηση υποψηφιότητας αυτών υποβάλλεται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην τρέχουσα προκήρυξη του Τμήματος και δεν προσμετράται στο συνολικό αριθμό θέσεων της προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 10-02-2021 [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα] τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
  4. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
  5. Αντίγραφο του Δ.Μ.Σ.
  6. Αναλυτικήβαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
  7. Βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
  8. Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο).
  9. Δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι από τα ερευνητικά πεδία τα οποία περιγράφονται στην προκήρυξη. Στην περίπτωση που η επιλογή δεν εμπεριέχεται στα περιγραφόμενα στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην κατάθεση αναλυτικής περιγραφής του αντικειμένου έρευνας (τουλάχιστον 500 λέξεις).
  10. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και του προσχεδίου της διατριβής δύνανται να είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική γλώσσα.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται στη βάση των επιδόσεων αυτών στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, της συνέντευξης (η οποία δύναται να γίνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης), των συστατικών επιστολών που καταθέτουν καθώς και των επιστημονικών εργασιών ή άλλου ερευνητικού έργου που έχουν εκπονήσει.

H διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί μέχρι 31-03-2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2651007491.