Οι διαλέξεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του Τμήματος ξεκινούν τη Δευτέρα 22/2/2021.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος καλούνται να εισέλθουν με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο elearning.auth.gr και να αυτοεγγραφούν στα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το τρέχον εξάμηνο για να ενημερωθούν για τα στοιχεία της εικονικής αίθουσας και τους όρους της διεξαγωγής κάθε μαθήματος.

Για την αυτοεγγραφή δεν θα απαιτείται κωδικός, ενώ περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τη μέθοδο της αυτοεγγραφής στο elearning παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://elearning.auth.gr/theme/essential/manuals/students/1.How%20to%20enroll%20in%20a%20course.pdf