Η πανεπιστημιακή έκδοση Γαλλοφωνίας προσκαλεί:

1. Το ηλεκτρονικό περιοδικό The Conversation καλεί ερευνητές να υποβάλουν σύντομα άρθρα, των χιλίων λέξεων πάνω ως τις 8.4.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ: https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/the-conversation-appels-a-articles/ και εδώ: https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/the-conversation-appel-a-articles/

2. Το περιοδικό Revue de l’Observatoire des politiques publiques en situation d’épidémie et post-épidémiques (OPPEE) προσκαλεί ερευνητές από τον διεθνή χώρο να υποβάλουν άρθρα ως τα τέλη Μαΐου 2021.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-international-a-contributions-de-revue-de-lobservatoire-politiques-publiques-situation-depidemie-post-epidemiques-oppee/

3. Πρόσκληση για τη δημιουργία υλικού που προάγει την ισότητα ανδρών-γυναικών και ανάρτησή του στην πύλη RELIEFH, « Ressources Educatives Libres pour l’Egalité Femmes-Hommes », έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ: https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-contributions-enrichissement-portail-reliefh-ressources-educatives-libres-legalite-femmes-hommes/

4. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων σε εξ αποστάσεως πανεπιστημιακά προγράμματα όλων των επιπέδων σε πανεπιστήμια της Αφρικής, της Ευρώπης, του Μαγκρέμπ, της Μέσης Ανατολής και του Ινδικού ωκεανού. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-inscriptions-aux-formations-ouvertes-a-distance-foad-20212022/