Πληθώρα εκδηλώσεων για σπουδές και σταδιοδρομία διοργανώνει ή/και συμμετέχει  το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2021. Δείτε το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

  • 14/4 – IUF, Διεθνής έκθεση πανεπιστημίων
  • 15/4 – EU CAREERS, Σταδιοδρομία και πρακτική άσκηση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSO) & πρόγραμμα POWER (πρακτική σε startups)
  • 16/4 - Εκδήλωση με το Τμήμα Φαρμακευτικής
  • 22/4 - Αναζήτηση εργασίας (νέες δεξιότητες, εργαλεία αυτοπαρουσίασης)
  • 18/5 – Μεταπτυχιακά στο ΑΠΘ (θα ανακοινωθεί σύντομα)

Τον Μάιο δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στα Εργαστήρια συμβουλευτικής (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή, συνέντευξη, κλπ) (θα ανακοινωθεί σύντομα).

Περισσότερες πληροφοριές στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ: http://career.auth.gr.