Την Δευτέρα, 10-05-2021 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Έγκριση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο στο πλαίσιο της υπ.αριθμ. πρωτ. 91086/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΛΚΕ για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».
  2. Ζητήματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ( ΦΕΚ 1818/Β/29-4-2021).