Την Τρίτη, 18-05-2021 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της Χριστίνας Γιαρμά στην κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο: "Οικοδομική με έμφαση στην υγροθερμική συμπεριφορά τωνκτιρίων."
 2. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του Κωνσταντίνου Κατάκαλου στην κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο:" Πειραματικές Μέθοδοι στην Αντοχή των Υλικών, Δομικών Στοιχείων και Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού".
 3. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο "Οικοδομική. Ενεργειακές και περιβαλλοντικές παράμετροι."
 4. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία Σκυροδέματος. Ανάπτυξη Σκυροδέματος για Αειφόρες Κατασκευές."
 5. Αίτηση άδειας ιδιωτικού έργου με αμοιβή μέλους ΔΕΠ, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ε. Κολτσάκη.
 6. Ορισμός 7-μελούς εξεταστικής επιτροπής Υποψήφιου Διδάκτορα Πετρίδη Χρήστου.
 7. Ανακοινώσεις - Αιτήσεις – Προτάσεις ΠΜΣ.
 8. Συζήτηση σχετικά με διεξαγωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
 9. Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, καθώς και των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.
 10. Φοιτητικά Ζητήματα.
 11. Ανακοινώσεις- Αιτήσεις- Προτάσεις.